Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Statystyki
trwa inicjalizacja, prosze czekac...KonkursyMieszkanie dla M³odych

Liturgia na dziś:

Dokumenty potrzebne do sakra­men­tów świę­tych.

 CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
 • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

MAŁŻEŃSTWO

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej:

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (aktualna; 3 miesiące ważności)
 • dowód oso­bisty
 • ostat­nie świadectwo z religii
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej

Na drugie spotkanie:

 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno - prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • zaświadczenia: uczestnictwa w dniu skupienia, z odbycia kursu w poradni rodzinnej, oraz o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?