KRONIKA GRUPY FORMACYJNEJ

„KRĄG BIBLIJNY”

Dnia 13 lutego 2022 roku (niedziela) w parafii pw. św. Brata Alberta w Librantowej powstała grupa formacyjna „Krąg Biblijny”. Na pierwsze spotkanie przybyło 17 osób (widoczni na zdjęciu), ks. proboszcz Henryk Osora i ks. Grzegorz Kiełbasa.

Przewodniczącym Grupy został p. Alfred Tobiasz, który zainicjował powstanie grupy, a opiekunem duchowym został ks. Grzegorz Kiełbasa, który poprowadził pierwsze spotkanie.

Członkowie „Kręgu Biblijnego” podjęli pewne postanowienia. Celem grupy będzie pogłębienie wiary i życia duchowego przez rozważanie słowa Bożego. Tekstem, który będzie rozważany na spotkaniach będzie Perykopa Ewangeliczna z niedzieli poprzedzającej dane spotkanie formacyjne. Członkowie będą spotykać się nie za często i nie za rzadko. 😉 Kolejne spotkanie ustalono na dzień 4 marca 2022 r. (pierwszy piątek) po Mszy św. wieczornej.

Na spotkaniu nie zabrało wspomnień z rekolekcji biblijnych, które odbyły się w naszej parafii w dniach od 23 do 26 stycznia 2022 r., które prowadził p. Witek Wilk. I choć myśl o powstaniu Grupy Biblijnej krążyła po parafii już od dłuższego czasu, to trzeba przyznać, że rekolekcje przyczyniły się do podjęcia ostatecznej decyzji o zaistnieniu „Kręgu Biblijnego”.

Na zakończenie pierwszego spotkania, które odbyło się w kościele wszyscy poprosili Pana Jezusa Eucharystycznego i Maryję o opiekę, błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla wszystkich, którzy będą stanowić grupę „Kręgu Biblijnego”.

Członkowie „Kręgu Biblijnego”, pierwszy z prawej przewodniczący, dn. 13 II 2022 r.

Wilk z Kiełbasą, dn. 23 I 2022 r.

Spotkanie Kręgu Biblijnego, dn. 4 marca 2022 r.