Pomoc duszpasterska

ks. dr Grzegorz Kiełbasa – urodzony 13 października 1980 roku w Nowym Sączu. W latach 1987-1995 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej. Natomiast w latach 1995-1999 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dnia 21 maja 2005 roku z rąk ks. Biskupa Wiktora Skworca przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą jego parafią była parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Pilźnie, gdzie pełni funkcję wikariusza w latach 2005-2008.

Z dniem 1 września 2008 roku został prefektem Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu, gdzie do tej pory pełni tę funkcję. Natomiast od 1 września 2013 roku pełni także funkcję dyrektora Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu.

Od 2020 r. został skierowany jako pomoc duszpasterska do parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego w Librantowej.

Po pięciu latach wrócił do diecezji i podjął pracę jako wikariusz w Gromniku i Luszowicach.

W 2006 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Librantowej. Już w naszej parafii świętowaliśmy 25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza!

Jego pierwszą placówką duszpasterską był pod mielecki Rzochów, później został przeniesiony do Kolbuszowej. Kolejne lata kapłańskiego życia, ks. Henryk poświęcił pracy na Ukrainie. Posługiwał w Murafie (Morachwa), w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Murafa leży w rejonie szarogrodzkim obwodu winnickiego, w strukturze kościelnej należy do diecezji kamienieckiej.

Święcenia kapłańskie ks. Proboszcza

 

Msza prymicyjna ks. Proboszcza

 

ks. Henryk Osora urodził się 11 lipca 1958 roku w Brzeźnicy pod Dębicą. Do szkół uczęszczał w Woli Mieleckiej i w Mielcu. Egzamin dojrzałości złożył w Technikum Mechanicznym w Mielcu. Po maturze podjął pracę w zakładach WSK - Mielec (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego). Po kilku latach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie gdzie przygotowywał się do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Jerzego Ablewicza 25 maja 1986 r. w Katedrze Tarnowskiej.

Święcenia kapłańskie

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej