Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Dokumenty potrzebne do sakra­men­tów świę­tych.

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)

 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji

 • w przy­padku osób starszych - świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

MAŁŻEŃSTWO

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej:

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)

 • dowód oso­bisty

 • ostat­nie świadectwo z religii

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej

Na drugie spotkanie:

 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • zaświadczenia: uczestnictwa w dniu skupienia, z odbycia kursu w poradni rodzinnej, oraz o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii                zamieszkania.