Dokumenty potrzebne do sakra­men­tów świę­tych.

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)

 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji

 • w przy­padku osób starszych - świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

MAŁŻEŃSTWO

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej:

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące ważności)

 • dowód oso­bisty

 • ostat­nie świadectwo z religii

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej

Na drugie spotkanie:

 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • zaświadczenia: uczestnictwa w dniu skupienia, z odbycia kursu w poradni rodzinnej, oraz o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii                zamieszkania.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej