Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Ogłoszenia parafialne

V Niedziela Wielkiego Postu / dawniej I - Męki Pańskiej/

- 29.03.2020 r.

 1. Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu. Od dzisiejszej niedzieli jest bezpośrednia transmisja Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła. Wszystkie Msze święte wypisane poniżej będzie można oglądać na naszej stronie parafialnej, a także w niedzielę Gorzkie Żale o godz. 15.00 i Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.30. Chociaż nie chodzimy do kościoła w niedzielę, mamy obowiązek brać udział we Mszy świętej przez Internet, telewizję czy radio…

 2. Będą także z kościoła przeprowadzane dla uczniów katechezy w klasach, które uczę, a więc w klasie II, III i VIII. Katechezy będą w tych dniach i o tej godzinie co były w Szkole:  Wtorek - godz. 10.05 klasa II, godz. 12.00 klasa III i godz. 12.50 klasa VIII

       Środa - godz. 10.05 klasa III, godz. 11.05 klasa II i godz. 12.00 klasa VIII

       Dzieci i młodzież mają obowiązkowo brać udział w tych katechezach przez Internet...

 1. W czwartek, piątek od godz. 9.00 do godz. 12.00 prywatna adoracja Najśw. Sakramentu z możliwością spowiedzi i Komunii świętej. Podczas spowiedzi w kościele może być równocześnie tylko 5 osób…

      Kościół jest otwarty cały dzień od godz. 8.00 do godz. 21.00...

 1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W związku w zaistniałą sytuacją nie ma w piątek wyjazdu do chorych...

 2. W środę Nowenna do MBNP o godz. 16.40. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień.

 3. Bóg zapłać P. Alicji i Dariuszowi Filipom za sprowadzenie i montaż kamery i oprzyrządowania do bezpośredniej transmisji obrazu i dźwięku z naszego kościoła, za sprzątanie i ofiarę na cele liturgiczne R. P. Mikołajczyk, Faron, Maciaszek nr 20. Za tydzień troskę o świątynię powierza się Parafianom spod numerów 65 i 128.

Katechezy:

Klasa II: Katecheza nr 33 Stół Słowa i stół Chleba”, str.100, 101. W kościele są na Mszy świętej dwa stoły. Pierwszy stół to ambona, gdzie Chrystus karmi nas swoim słowem, a drugi to ołtarz, gdzie ludzie karmieni są Ciałem Pana Jezusa w komunii świętej. Podczas Mszy świętej Pan Jezus przychodzi na ołtarz i wtedy biały opłatek staje się Ciałem Pana Jezusa.

Uzupełnić katechezę i się jej nauczyć.

Katecheza nr 54 „ Przeżywamy Wielki Tydzień”, str. 160 i 161. W Wielki Tydzień, który            zaczyna się 5 kwietnia niedzielą palmową będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa, a więc wjazd do Jerozolimy, ustanowienie Mszy św. w Wielki Czwartek, mękę i śmierć Pana Jezusa w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę pobyt w grobie, w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstanie.

Uzupełnić wszystkie strony tej katechezy z pracą domową włącznie.

Klasa III: Katecheza nr 38 „Przygotowanie i przyniesienie darów”, str. 138, 136 i 137.

Druga cześć Mszy św. to Liturgia Ofiary, która rozpoczyna się przyniesieniem darów ofiarnych na ołtarz. Te dary to chleb i wino, które mają stać się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Do wina dodaje się kroplę wody jako znak naszego udziału w ofierze Mszy świętej.

Katecheza „ Wielki Tydzień” wpisać temat do zeszytu i przepisać to co jest poniżej:

W Wielki Tydzień, który zaczyna się 5 kwietnia Niedzielą Palmową, będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i naszej wiary , a więc wjazd do Jerozolimy, ustanowienie Mszy św. i Kapłaństwa w Wielki Czwartek, mękę i śmierć Pana Jezusa w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę pobyt w grobie, a w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawą naszej wiary.

Klasa VIII: katecheza nr 35” Dzieło Soboru Trydenckiego” , str. 113, 114 i 115.

Katecheza nr 52” Triduum Paschalne”, str.165, 166 i 167.

Napisać w zeszycie tematy tych katechez, przeczytać je i się nauczyć.

Ogłoszenia parafialne

IV Niedziela Wielkiego Postu - „Laetare” - 22.03.2020 r.

 1. Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu – Laetara. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Można będzie zabrać deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, na stoliku z prasą. Nowenna Do MBNP o godz. 16.40.
 2. Zachęcam do prywatnego nawiedzania naszego kościoła i adoracji P. Jezusa. Świątynia jest otwarta od rana do godz. 21.00.

 3. Dyżury w konfesjonale :

       Wtorek - od godz. 9.00 do godz. 10.00, od godz. 20.00 do godz. 20.30.

       Środa - od godz. 15.30 do 16.40

       Czwartek - od godz. 9.00 do godz. 10.00

Piątek - od godz. 16.00 do 17.00, od godz. 20.00 do godz. 20.30.

Po spowiedzi możliwość przyjęcia Komunii świętej.

 1. Zachęcamy do korzystania z transmisji:

                                

      - wszystkie Msze św.

      - codziennie Różaniec o godz. 20:30

       ♦ radio RDN

      - Msza św. niedzielna o godz. 9:00 (Tanów); 10:30 (Nowy Sącz); 18:00 (Bochnia)

      - Gorzkie Żale – niedziela godz. 17:00

      - Msza św. codziennie o godz. 18:00

 1. We wszystkich Mszach św. może brać udział maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (np. kościelny, organista, kleryk). Ogranicza się możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych do osób zamawiających intencje mszalne. APELUJEMY O POZOSTANIE W DOMACH.

 2. Odprawiajmy Drogę Krzyżową w domu, Gorzkie Żale, uczestniczmy we Msza św. w telewizji czy w radiu. Dużo się módlmy i podejmujmy w piątki post o chlebie i wodzie w intencji ustania epidemi…

 1. Od tej niedzieli uczniowie klas, których uczę mają podane katechezy i zadania do wykonania w dalszej części ogłoszeń.

 2. Bóg zapłać za pracę przy oświetleniu P. Józefowi Gajdos, za ofiarę na cele parafialne Rodzicom bierzmowanych z klasy VIII, za sprzątanie i ofiarę na cele liturgiczne R. P. Olszyńskim i Zielińskim. Za tydzień troskę o świątynię powierza się Parafianom z pod numerów 288, 330 i 20. Za tydzień zasłaniamy w kościele krzyże tj. od V Niedzielę. Wielkiego Postu do Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

 3. W „ Niedzieli” ciekawe artykuły…..” Gość Niedzielny w Internecie”

Katechezy:

 1. Klasa II: Katecheza nr 31”Sakramenty wprowadzające z życie chrześcijańskie” - str. 95   do 97. Chrzest, Eucharystia i Bierzmowanie to sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i stanowią podstawę całego życia chrześcijańskiego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy był chrzest tylko dorosłych udzielano razem także sakramentu eucharystii i bierzmowania. Dziś także udziela się ich razem w przypadku chrztu dorosłych. Aktualnie w Polsce do pierwszej spowiedzi i komunii św. przystępują dzieci z III klasy podst., a do bierzmowania młodzież z VIII klas.

Uzupełnić wszystkie strony tej katechezy z pracą domową włącznie.

Katecheza nr 32Eucharystia darem Boga” , str. od 98 do 99.

Pan Jezus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy w obecności Apostołów. Każda Msza św. jest Ofiarą Pana Jezusa, którą złożył na krzyżu za wszystkich ludzi. Uzupełnić strony tej katechezy i się jej nauczyć.

 1. Klasa III: Katecheza nr 36 „Ustanowienie Eucharystii”, str.128 do 131.

Pierwsza Msza święta została odprawiona przez Pana Jezusa w Wielki Czwartek, w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. Byli tam Apostołowie, którym Pan Jezus zlecił odprawianie Mszy świętej i ich następcom biskupom, a także kapłanom. Tak, będzie do końca świata. Nasza świątynia staje się Wieczernikiem, gdy jest odprawiana Msza święta.

Zrobić zadania na każdej stronie tej katechezy i się jej nauczyć, zwłaszcza ten tekst powyżej.

Katecheza nr 37 „ Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła”, str. 132, 133 i 134.

Na Mszy świętej Pan Jezus składa w ofierze Bogu Ojcu samego siebie. Ofiaruje swoje Ciało i Krew za nasze zbawienie.

Na krzyżu była to ofiara krwawa, a na Mszy świętej jest to ofiara bezkrwawa.

Na krzyżu Pan Jezus ofiarował siebie Bogu Ojcu w sposób krwawy, bo cierpiał, przelał swoją krew i umarł, a na Mszy świętej ofiaruje siebie Bogu Ojcu w sposób bezkrwawy, nie przelewając krwi.

Na Mszy świętej dokonuje się przeistoczenie czyli przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Zrobić wszystkie zadania z tej katechezy i nauczyć się tekstu powyżej.

Ćwiczyć jak się spowiadać, aby nie zapomnieć.

 1. Klasa VIII: Katecheza nr 33 „ Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia ” i nr 34 „Przyczyny i przebieg f reformacji”. Strony od 107 do 112.

       Napisać w zeszycie tematy tych katechez, przeczytać je i się nauczyć.