Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

 

Rada Duszpasterska

 

Zgodnie ze statutem Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej podpisanym 15 września 1992 r. przez bpa Józefa Życińskiego, Rada stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie wiernych. Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii. Rada realizuje ten cel m.in. poprzez animację działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynację prowadzonych form duszpasterstwa, troskę o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskie

na kadencję w latach 2022 – 2027

 

Przewodniczący Rady: ks. Henryk Osora - proboszcz
Zastępca Przewodniczącego: Edward Rosiek
Sekretarz: Alina Rzepka

Z urzędu: ks. Grzegorz Kiełbasa

 • Rada Duszpasterska:

 • Zofia Filipowicz

 • Alina Rzepka

 • Natalia Grońska-Opoka

 • Zbigniew Maciaszek

 • Mirosław Skrzypiec,

 • Edward Rosiek

 • Paweł Pławecki

 • Rada ekonomiczna:

 • Irena Krzanowska

 • Alicja Filip

 • Adam Mółka

 • Adam Rosiek

 • Krzysztof Bieniek

 • Marcin Krzanowski

 • Stanisław Uszko