Ks. Stanisław Kumiega urodził się 31 marca 1955 roku. Pochodzi z Jodłowej gdzie znajduje się Sanktuarium Świętego Dzieciątka Jezus. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1980 roku. Jako wikariusz pracował w Zgórsku, Łącku i Siedlcach, gdzie został oddelegowany do budowy kościoła w Librantowej. Z ogromnym zaangażowaniem i energią prowadził to wielkie dzieło zjednując sobie życzliwość i szacunek miejscowej ludności.

Ks. Kumiega z bp. P. Bednarczykiem. Poświęcenie kamienia węgielnego

Ks. Stanisław wybrał również Brata Alberta na patrona powstającego kościoła, jak również powstającej wspólnoty parafialnej. Brat Albert został w tamtych latach wniesiony na ołtarze przez św. Jana Pawła II. Była to jedna z pierwszych świątyń, której patronował, święty opiekun biednych.

W 1987 roku. ks. Kumiega został przeniesiony na kolejne placówki duszpasterskie, a po kilku latach wyjechał posługiwać na Ukrainie, gdzie pracował kilkanaście lat. Obecnie pełni posługę proboszcza w Słopnicach Górnych, parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Ks. Stanisław Kumiega w Librantowej odpust 2007r. i 2010r.

Ks. Stanisław Kumiega

27 grudnia 2019

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO