Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

27 grudnia 2019

Ks. Stanisław Kumiega

Ks. Stanisław Kumiega urodził się 31 marca 1955 roku. Pochodzi z Jodłowej gdzie znajduje się Sanktuarium Świętego Dzieciątka Jezus. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1980 roku. Jako wikariusz pracował w Zgórsku, Łącku i Siedlcach, gdzie został oddelegowany do budowy kościoła w Librantowej. Z ogromnym zaangażowaniem i energią prowadził to wielkie dzieło zjednując sobie życzliwość i szacunek miejscowej ludności.

Ks. Kumiega z bp. P. Bednarczykiem. Poświęcenie kamienia węgielnego

Ks. Stanisław wybrał również Brata Alberta na patrona powstającego kościoła, jak również powstającej wspólnoty parafialnej. Brat Albert został w tamtych latach wniesiony na ołtarze przez św. Jana Pawła II. Była to jedna z pierwszych świątyń, której patronował, święty opiekun biednych.

W 1987 roku. ks. Kumiega został przeniesiony na kolejne placówki duszpasterskie, a po kilku latach wyjechał posługiwać na Ukrainie, gdzie pracował kilkanaście lat. Obecnie pełni posługę proboszcza w Słopnicach Górnych, parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Ks. Stanisław Kumiega w Librantowej odpust 2007r. i 2010r.