Ks. kan. Stanisław Łabędź ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1962 roku z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Jego pierwszą placówką była parafia Szarwark koło Dąbrowy Tarnowskiej. Następnie pełnił posługę wikariusza w Górze Ropczyckiej , Chorzelowie, Słopnicach, Pasierbcu gdzie włączał się aktywnie w budowę sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. W 1982 roku został mianowany proboszczem w Gierczycach koło Bochni. Po 7 latach został przeniesiony do Librantowej, która wraz z przyjściem księdza kanonika Łabędzia stała się samodzielnym rektoratem.

"Pod koniec czerwca 1989 roku na prośbę kilkunastu kolejnych delegacji z Librantowej w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - o samodzielnego duszpasterza mającego troskę o kościół, Librantowa otrzymała tego duszpasterza w osobie ks. Stanisława Łabędzia. Przybył tutaj z Gierczyc koło Bochni na pierwszą niedzielę lipca 1989 r. Od lipca 1989 r. Librantowa samodzielna. Ordynariusz Diecezji Abp Jerzy Ablewicz odłączył prawnie Librantową od parafii macierzystej Siedlce." /z kroniki parafialnej/

Ks. kanonik Stanisław wykonał wiele prac wokół kościoła i powstającej parafii. Wykończenie kościoła, budowa plebanii, zorganizowanie cmentarza, budowa dzwonnicy to tylko największe dzieła materialne ks. kanonika Stanisława. Jeszcze bardziej troszczył się o duszpasterstwo i kult św. Brata Alberta