Pochodzenie i położenie Librantowaj

Wieś  Librantowa o obszarze pięć i pół kilometra kwadratowego (5,5 km²) położona na północ od  Nowego  Sącza jest osadą  pod  względem krajobrazu bardzo piękną. Posiada teren pagórkowato-górzysty, kształtem podobna jest do niecki. Ukształtowanie terenu urozmaicają dwie zasadnicze kotliny ciągnące się od strony wschodniej ku stronie zachodniej geograficznie. Wzniesienie terenu  Librantowej obejmuje od 395 m n.p.m.(Malinie k.Leśniczówki), 396 m n.p.m.(Wisyny i Mała Wieś dołem), 465 m n.p.m.(Wisyny k.zbiornika wodnego wodociągu wiejskiego), 447 m n.p.m.(koło Szkoły Podstawowej), 472 m n.p.m.(koło plebanii), 478 m n.p.m.(Folwark), do 524 m n.p.m.(Góra Siedlecka) i 543 m n.p.m.(Góra Kominowiecka). Od  Klimkówki wzniesienie ponad 400 m n.p.m. Od Ubiadu wzniesienie terenu 488 m n.p.m.

Widok panorama Nowy Sącz

Librantowa jest osadą nadania królewskiego, królów: Kazimierza Wielkiego, Jadwigi i Władysława Jagiełły. Historycznie wzmiankowana jest już Librantowa w 1347 i w 1389 roku jeszcze pod nazwą  Poręba Elbrandowa, która do roku 1347 stanowiła własność kasztelana krakowskiego Spicymierza z nadania króla Kazimierza Wielkiego zapewne za zasługi. Później pierwotna Poręba Elbrandowa przybiera nazwę Hildbrandowa. Przy końcu XIV w.nosi nazwę - Hildbrantowa. Potwierdza to dokument Biskupa krakowskiego Piotra - Wysza Radolińskiego z 3 lipca 1400 roku w którym zatwierdza fundację Zydla Langa (Langzydla) na rzecz szpitala pod wezwaniem Świętego Ducha w Nowym Sączu. Zydel  Lang (Langzydel) mieszczanin nowosądecki prawdopodobnie niemieckiego pochodzenia ofiarował w roku 1400 pięć wiosek: Januszową, Hildbrantową (dziś Librantową), Wolfową (Łęg), Boguszową, Kwieciszową  jako uposażenie materialne dla szpitala Św Ducha w Nowym Sączu. Librantowa jest wymieniona w tym dokumencie pod nazwą  Hildbrantowa.

W dokumencie tegoż samego biskupa  Piotra Radolińskiego z 1412 r. Librantowa ujęta została łacińską  nazwą  Lybranthova. 8 stycznia 1412 r. Rada Miasta N.Sącza  za zgodą  króla  Władysława Jagiełły przekazała zakonnikom  Norbertanom szpital Św. Ducha i uposażenie materialne na utrzymanie szpitala, w postaci pięciu wiosek wyżej wymienionych. Zobowiązano Norbertan do utrzymania szpitala i biednych przebywających w szpitalu. Historyk Jan Długosz stwierdza ok. 1470 r. że Librantowa stanowiła posag Langzydla dla szpitala Św. Ducha w Nowym Sączu i dla Norbertanów. Od XV w. Librantowa podzielona była na dwie części: Librantowa Większa i Librantowa Mniejsza (L.maior et L.minor). Z czasem fonetycznie i słowotwórczo Hildbrantowa zmieniła nazwę na dzisiejszą Librantowa.

Librantowa

Miejscowość

22 grudnia 2019

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO