Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

01 grudnia 2019

Parafia

 Przynależność  kościelna

Od  1412 r. mała wioska Librantowa (licząca pod koniec XVIII w. 160 mieszkańców) wchodząca w skład materialnego uposażenia szpitala Św. Ducha i klasztoru Norbertanów podlegała pod względem gospodarczym i kościelnym temuż klasztorowi Norbertanów w Nowym Sączu. Klasztor z opactwem Norbertan utworzył (erygował) w Nowym Sączu król Władysław Jagiełło w 1409 roku. Zatwierdziła tę erekcję Stolica Apostolska dokumentem z 19 grudnia 1410 r. Dekretem cesarza Józefa austriackiego z dnia 12 stycznia 1782 roku o kasacji zakonów, Norbertanie przestali istnieć w Nowym Sączu, podobnie jak zakonnicy Franciszkanie. Z końcem XVIII w. do roku 1801 Librantowa należała kościelnie do Kolegiaty Św.Małgorzaty w Nowym Sączu. Od 1801 roku należała do parafii Siedlce - 188 lat. Od lipca 1989 r. Librantowa mocą decyzji Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Arcybiskupa Jerzego Ablewicza stanowi Rektorat Rzymsko - Katolicki z samodzielnym duszpasterstwem. Posiada własny kościół żelbetowy zbudowany w latach 1983 - 1987 i w następnych latach uposażany, pod wezwaniem Św.Brata Alberta. Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Św. Alberta Chmielowskiego erygował J. E. Ks. Bp. Tarnowski  Wiktor Skworc w dniu 28 X 2003 r. Dzwony cztery: „Miłosierdzie Boże”, „Maryja”, „Św.Albert”, „Św.Stanisław”, ufundowany przez parafian Librantowej wykonane zostały w 2002 r. w „Odlewni Dzwonów Felczyńskich” w Taciszowie pod nadzorem mgr inż. Zbigniewa Felczyńskiego. Od 1990 r. Librantowa posiada własny, wyznaniowy grzebalny cmentarz. Posiada i plebanię wybudowaną w latach 1990 - 1995.

Powstanie parafii