Przynależność  kościelna

Od  1412 r. mała wioska Librantowa (licząca pod koniec XVIII w. 160 mieszkańców) wchodząca w skład materialnego uposażenia szpitala Św. Ducha i klasztoru Norbertanów podlegała pod względem gospodarczym i kościelnym temuż klasztorowi Norbertanów w Nowym Sączu. Klasztor z opactwem Norbertan utworzył (erygował) w Nowym Sączu król Władysław Jagiełło w 1409 roku. Zatwierdziła tę erekcję Stolica Apostolska dokumentem z 19 grudnia 1410 r. Dekretem cesarza Józefa austriackiego z dnia 12 stycznia 1782 roku o kasacji zakonów, Norbertanie przestali istnieć w Nowym Sączu, podobnie jak zakonnicy Franciszkanie. Z końcem XVIII w. do roku 1801 Librantowa należała kościelnie do Kolegiaty Św.Małgorzaty w Nowym Sączu. Od 1801 roku należała do parafii Siedlce - 188 lat. Od lipca 1989 r. Librantowa mocą decyzji Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Arcybiskupa Jerzego Ablewicza stanowi Rektorat Rzymsko - Katolicki z samodzielnym duszpasterstwem. Posiada własny kościół żelbetowy zbudowany w latach 1983 - 1987 i w następnych latach uposażany, pod wezwaniem Św.Brata Alberta. Parafię Rzymsko - Katolicką p.w. Św. Alberta Chmielowskiego erygował J. E. Ks. Bp. Tarnowski  Wiktor Skworc w dniu 28 X 2003 r. Dzwony cztery: „Miłosierdzie Boże”, „Maryja”, „Św.Albert”, „Św.Stanisław”, ufundowany przez parafian Librantowej wykonane zostały w 2002 r. w „Odlewni Dzwonów Felczyńskich” w Taciszowie pod nadzorem mgr inż. Zbigniewa Felczyńskiego. Od 1990 r. Librantowa posiada własny, wyznaniowy grzebalny cmentarz. Posiada i plebanię wybudowaną w latach 1990 - 1995.

Powstanie parafii

Parafia

01 grudnia 2019

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO