Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

30 maja 2020

Poświęcenie kaplicy  cmentarnej w Librantowej 23 V 2020r., godz. 17

Pragnieniem parafian w Librantowej było, aby na cmentarzu powstała kaplica, jako dopełnienie tego miejsca spoczynku zmarłych. Pragnienie to zostało spełnione. Kaplica została wybudowana i urządzona w taki sposób, by możliwe byłoby w niej sprawowanie Mszy św., a przede wszystkim tak, by możliwa była modlitwa przy trumnach naszych bliskich. Zostało zainstalowane nagłośnienie, oświetlenie, zamontowano tabernakulum, oraz zakupiono komorę chłodniczą. W ścianie zachodniej kaplicy urządzono krypty na groby kapłańskie. W jednej z nich od kilku lat spoczywa śp. ks. kanonik Stanisław Łabędź, pierwszy proboszcz naszej wspólnoty parafialnej. Na prośbę ks. proboszcza Henryka Osory Ordynariusz Tarnowski nadał kaplicy imię św. Zygmunta Gorazdowskiego, którego relikwie już od kilku lat czcimy w kościele parafialnym. Ukoronowaniem tego całego dzieła była uroczystość poświęcenia kaplicy, która odbyła się 20 maja br.

Przed Mszą św. odśpiewaliśmy „majówkę”, po której ks. Proboszcz przypomniał historię budowy kaplicy, dziękując jednocześnie wszystkim parafianom, którzy włączyli się w to dzieło. Odczytał również dekret Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeże nadający tytuł kaplicy cmentarnej.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kaplicę poświęcił ks. dr Prałat Jerzy Jurkiewicz, dziekan i prepozyt kapituły kolegiackiej w nowym Sączu. W homilii przypomniał postać św. Zygmunta Gorazdowskiego, który przez rok swojego świętego kapłaństwa mieszkał na cmentarzu i ofiarował swoje życie za dusze w czyśćcu cierpiące. Wierzymy, że będzie orędował za wszystkimi, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Nasze parafialne święto ubogaciły swoją obecnością i modlitwą Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa, duchowe córki św. Zygmunta. Przybyły cztery Siostry z Domu Generalnego w Krakowie z Siostrą Przełożoną i Matką Generalną Janą Przetak. Siostry Efraima i Paulina pomagały nam przeżywać uroczystość pięknym śpiewem. Na zakończenie Mszy św. został również poświęcony obraz św. Zygmunta Gorazdowskiego, który został uroczyście intronizowany – zawieszony na ścianie głównej kaplicy obok Krzyża Pańskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na cmentarz aby uczestniczyć w tej uroczystości. Nasza obecność i modlitwa uczyniła to miejsce jeszcze bardziej świętym i oddanym Panu Bogu, naszym bliskim zmarłym, a w przyszłości zapewne… wielu z nas.

 

We wszystkich kulturach świata i na przestrzeni całych dziejów ludzkości, centnarze, groby i miejsca grzebania zmarłych były i są otaczane szczególną troską. Cmentarz, jako miejsce wiecznego spoczynku zmarłych, poświęcony i pobłogosławiony jest miejscem świętym, posiada charakter sakralny, odzwierciedla życie religijne parafii, świadczy o wierze i kulturze miejscowej ludności. Dlatego powinien być otoczony religijną czcią, szacunkiem oraz opieką ze strony duszpasterzy i wiernych.

Za chwilę, po rozpoczęciu Mszy św. Ksiądz Dziekan uroczystą modlitwą poświęci wodę i nastąpi pokropienie ścian kaplicy oraz zebranych wiernych na pamiątkę przyjętego chrztu i na znak pokuty. Woda – symbol życia ma chronić człowieka przed wpływami szatana i stać się źródłem Bożych łask. Później nastąpi okadzenie wewnętrznych ścian kaplicy. Kadzidło jest znakiem naszej modlitwy uwielbienia wznoszącej się do Boga. To jest ten moment, kiedy warto uświadomić sobie, że to wszystko, co zostanie spowite dymem kadzidła, odtąd należy do Pana, a z ofiarą Chrystusa łączy się to, co jest moim, ludzkim darem. Gdy jak psalmista modlimy się wtedy w duchu: ,,Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło" (Ps 141,2).

Ze wstępu do liturgii uroczystości poświęcenia kaplicy cmentarnej