Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

12 listopada 2019

Relikwie w ołtarzu.

 

Krótka historia kultu relikwii

Początki kultu relikwii sięgają III wieku i jest związany z kultem świętych i błogosławionych. Przy grobach męczenników gromadzono się na modlitwie, sprawowano Msze święte. Bazylika św. Piotra wybudowana jest nad grobem św. Piotra Apostoła. Od IV wieku zaczęto umieszczać prochy męczenników, świętych w ołtarzach. Św. Augustyna uzasadniał to nauką, że ciało męczennika stało się ołtarzem dla Boga. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego stwierdza, że „należy zachować zwyczaj składania pod ołtarzem poświęconym relikwii świętych, chociażby nie byli męczennikami” (zarówno w ołtarzach stałych, jak i w przenośnych). Szkatuł z relikwiami nie należy jednak umieszczać nad ołtarzem, ani na mensie ołtarzowej, lecz pod mensą. Takie umiejscowienie relikwii Obrzęd poświęcenia ołtarza uzasadnia następująco: „Dla uczczenia ciał męczenników oraz in. świętych, jak i dla zaznaczenia prawdy, że ofiara członków wywodzi swój początek z ofiary Głowy, wypada nad ich grobami wznosić ołtarze albo składać relikwie pod ołtarzami tak, by zwycięskie ofiary znalazły się w tym miejscu, gdzie Chrystus jest ofiarą. Lecz On za wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni”.

W naszym ołtarzu marmurowym znajdują się relikwie świętych męczenników Teoduli. Lukrecji i Kolumbana.

Św. Teodula – męczennica z Cylicji z przełomu III/IV w.

Św. Lukrecja – dziewica i męczennica z Hiszpanii, umęczona w 859 r.

Św. Kolumban – irlandzki zakonnik, żył w latach 521- 597.