24 maja br. przypada piąta rocznica śmierci ks. Stanisława Łabędźia. Przypominamy jego biografię i kapłańską służbę, jako pierwszego długoletniego proboszcza naszej parafii.

Urodził się 23 marca 1936 roku w Lichwinie, jako syn Ludwika i Heleny z domu Iwaniec. W 1956 roku wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów 24 czerwca 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował w kilku parafiach: Szarwark, Góra Ropczycka, Chorzelów, Słopnice, Pasierbiec. W dniu 1982 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gierczycach, a w 1989 roku otrzymał nominację na urząd rektora rektoratu w Librantowej. 3 listopada 2002 roku, po utworzeniu tam parafii został mianowany jej proboszczem. Sprawował również obowiązki dekanalnego duszpasterza trzeźwości .

Urząd proboszcza parafii Librantowa pełnił do sierpnia 2006 roku, a po jego złożeniu pozostał w niej w charakterze rezydenta. Od 2007 roku mieszkał jako rezydent w parafii Pasierbiec. W dowód uznania za gorliwie pełnioną posługę kapłańską w dniu 20 grudnia 1983 roku otrzymał diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 15 grudnia 1986 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 8 lutego 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Zmarł 24 maja 2016 roku. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza sprawowana była w dniu 27 maja w kościele parafialnym w Librantowej. Ks. Stanisław został pochowany na miejscowym cmentarzu. W pamięci parafian pozostał jako gorliwy duszpasterz, kochający Kościół.

Śp. Ks. Stanisław Łabędź - wspomnienie w czwartą rocznice śmierci.

24 maja 2020

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

TRANSMISJA NA ŻYWO