Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

24 maja 2020

Śp. Ks. Stanisław Łabędź - wspomnienie w czwartą rocznice śmierci.

24 maja br. przypada siódma rocznica śmierci ks. Stanisława Łabędźia. Przypominamy jego biografię i kapłańską służbę, jako pierwszego długoletniego proboszcza naszej parafii.

Urodził się 23 marca 1936 roku w Lichwinie, jako syn Ludwika i Heleny z domu Iwaniec. W 1956 roku wstąpił do tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów 24 czerwca 1962 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza. Jako wikariusz pracował w kilku parafiach: Szarwark, Góra Ropczycka, Chorzelów, Słopnice, Pasierbiec. W dniu 1982 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gierczycach, a w 1989 roku otrzymał nominację na urząd rektora rektoratu w Librantowej. 3 listopada 2002 roku, po utworzeniu tam parafii został mianowany jej proboszczem. Sprawował również obowiązki dekanalnego duszpasterza trzeźwości .

Urząd proboszcza parafii Librantowa pełnił do sierpnia 2006 roku, a po jego złożeniu pozostał w niej w charakterze rezydenta. Od 2007 roku mieszkał jako rezydent w parafii Pasierbiec. W dowód uznania za gorliwie pełnioną posługę kapłańską w dniu 20 grudnia 1983 roku otrzymał diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 15 grudnia 1986 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 8 lutego 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Zmarł 24 maja 2016 roku. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza sprawowana była w dniu 27 maja w kościele parafialnym w Librantowej. Ks. Stanisław został pochowany na miejscowym cmentarzu. W pamięci parafian pozostał jako gorliwy duszpasterz, kochający Kościół.