Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Alberta Chmielowskiego

Bank Spółdzielczy 05 8589 0006 0210 0250 4646 0001

TRANSMISJA NA ŻYWO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

 

Porządek Mszy św: Niedziela i Święta 8.30, 10.45, 16.00

 

Parafia św. Brata Alberta w Librantowej

06 maja 2023

Uroczystość Jubileuszu 25 - lecia istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 Dnia 23 kwietnia 2023 roku w Parafii pod wezwaniem Św. Brata Alberta w Librantowej odbyła się Uroczystość Jubileuszu 25 - lecia istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Jan Bartoszek - Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. W Uroczystości brali także udział zaproszeni goście. Wśród nich: ks. Dr Jan Siedlarz- Dekanalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, ks. dr Grzegorz Kiełbasa oraz Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej mgr Robert Rybak wraz z członkami Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej tj. Panią Anią Jakubowską. Nad przebiegiem Jubileuszu czuwał nasz Parafialny Asystent Kościelny – ks. Proboszcz Henryk Osora . Naszą Uroczystość ubogacił także Zespół Muzyczny „Verbena” oraz Zespół Regionalny „Libantowianie’’na czele z Panią mgr Natalią Grońska – Opoka oraz Pan Organista .

Słowo Boże wygłoszone przez ks. dr hab. Jana Bartoszka było bardzo wymowne. Poniżej przedstawiam streszczenie:

W trzecią niedzielę Wielkanocną w Ewangelii św. Łukasza spotykamy się ze Zmartwychwstałym Jezusem wśród Żydów. Ujrzeli Pana Odmienionego. Jego istnienia nie da się zrozumieć. Jezus przemieniony, ale namacalny. Realistyczne znaki pozwalają otworzyć się uczniom na dar wiary i pojąć co napisano o Chrystusie w Prawie Mojżesza lub Proroków. Jezus poświęcił umysły, aby rozumieli pisma. W Jego Imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkich narodów. Zbawiciel zapewnia nas, że będzie obecny wśród nas, że będzie obecny wśród nas. Ilekroć uczestniczymy w Liturgii Eucharystycznej łączymy się z tymi którzy uczestniczą w chwale Ołtarza .

Na przestrzeni tysiąca lat Kościół w Polsce doczekał się licznych świętych. Wśród nich jaśnieje postać św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej. Jego męczeńska krew spłynęła na polską ziemię. Z tej gleby wyrastali nowi Święci. Jednym z nich jest św. Jan Paweł II - także patron Akcji Katolickiej. Dla nas, którzy od zawsze żyjemy wiarą w Boga, doświadczenie obecności Boga, które pochodzi z rzeczywistego spotkana z Nim jest czymś z czego nie zdajemy sobie sprawy. Musimy podtrzymywać wyznanie wary prze modlitwę, sakramenty i rozniecać ogień wiary. Nie wystarczy raz tylko uwierzyć, ale trzeba wyznawać każdego dnia, aby stawać się autentycznym świadkiem Jezusa.

Na szczęście 100 lat temu Pan Bóg ofiarował nam Akcję Katolicką. Akcja Katolicka to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Ich zadaniem jest współpraca świeckich w hierarchii w rozprzestrzenianiu Królestwa Chrystusa. Trzeba odbudować Królestwo Chrystusowe na ziemi ,a dokonać tego muszą świeccy apostołowie i hierarchia Kościoła. Trzeba to Królestwo najpierw zbudować w sobie. Musimy pozwolić, aby Chrystus mógł królować w naszych sercach i w naszym życiu. Musimy Mu otworzyć drzwi naszego Ducha i zaprosić Go, aby wszedł w nasze życie, przyjąć Jego słowo i odpowiedzieć na nie wiernym wypełnianiem naszych zobowiązań. Należy podejmować decyzje zgodnie z wiarą. Trzeba bronić się przed grzechem, czuwać nad swoi sumieniem, stać się człowiekiem sumienia, nie zagłuszać jego głosu i nie zniekształcać. Wypracować w sobie dobro, a ze zła się poprawiać. Przezwyciężać zło! To bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie wolno spychać na dalszy plan. W tym kierunku prowadzi nas Akcja Katolicka, zachęcając do stałej formacji. Uczy nas wrażliwości na Pana Boga i na drugiego człowieka. Wielu dzięki Akcji Katolickiej osiągnęło już świętość. Wielu ludzi zmieniło się dzięki przynależności do Akcji Katolickiej.

25 lat temu dzięki staraniom śp. ks. Prałata Stanisława Łabędzia i ks. Jan Siedlarza zaangażowanie zaowocowało, że powstał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. W nim znaleźli swoje miejsce gorliwi parafianie. Podejmowali różne dzieła natury duchowej i społecznej. Na pierwszym miejscu stawiali formację duchową. To wszystko jest wyrazem miłości ofiarnej do Kościoła, a także wynikiem braterskiej współpracy ze swoim Proboszczem i solidarności innymi. Ważna jest życzliwa współpraca ze swoim Asystentem i od tego zależy cała jej działalność. Dzięki Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej Królestwo Boże rozkwita w naszych sercach i we wspólnocie parafialnej.

Jubileusz to czas, by zrobić bilans co było dobre, a co trzeba naprawić. Ze zebranym doświadczeniem wyruszyć w dalszą drogę i z odnowioną gorliwością świadczyć o Bogu w życiu codziennym. Pozwolić kształtować się w szkole świętości apostolstwa jaką jest Akcja Katolicka. Wierność Bogu, jaką przygotował dla nas Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Potrzebne jest świadectwo ,a nie pesymizm i uleganie wrażeniom, że dotychczasowy chrześcijański świat obraca się w ruinę. Tak nie jest. Chrześcijaństwo potrafiło przetrwać kryzys. Potrzebny jest optymizm i nadzieja. Nasza aktywna postawa i zaangażowanie sprawiają, że Kościół jest bardziej Kościołem. Trzeba umocnić nasze Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. Starać się, aby Akcja Katolicka była nadal elitą katolickiego laikatu, wyróżniającą się świadomą służbą. Członkowie Akcji Katolickiej nie przestawajmy obcować z Ewangelią, słowem Boga żywego, byśmy siebie lepiej poznali i zrozumieli jakie jest nasze powołanie w Chrystusie, słowie wcielonym. Te słowa Papieża Jana Pawła II niech stanowią klucz do zrozumienia roli Biblii w duchowości chrześcijańskiej. Papieskie wezwanie do coraz głębszego poznania słowa Bożego stanowi fundamentalny rys członka Akcji Katolickiej.

Jan Paweł II słowo Boże umiłował, słuchał, poznawał i głosił z całą gorliwością.

Ciebie Boże chwalimy

Ciebie Boże wysławiamy

Ciebie wysławia męczenników zastęp świetlany

Zawierzamy naszą przyszłość i przyszłość naszego stowarzyszenia opatrzności Bożej, Matce Kościoła, Świętemu Wojciechowi ,Świętemu Janowi Pawłowi II. Nośmy w sercu żywą świadomość własnej tożsamości. Jeżeli tak będzie to wspólnota Kościoła nie musi się lękać żadnych zagrożeń. Akcja Katolicka należy do Kościoła. Jest w samym sercu Boga. Nie musi lękać się niczego.

                                                                                                      Amen

Po Eucharystii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z zaproszonymi Gośćmi udał się na wspólny poczęstunek. W miłej atmosferze były podziękowania, życzenia, rozmowy oraz zapewnienia o ciągłej formacji i dalszej współpracy.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim za obecność, wszelką pomoc….

                                                          Z wyrazami szacunku prezes POAK :

                                                                                                Alina Rzepka